Hasta Hakları

Anonymous female therapist and client sitting in armchairs during session in modern office

Hastanemizde, sağlık hizmeti almak için başvuran her birey aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Genel Hizmet Erişimi: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde, sağlık teşvik etkinlikleri ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı.
 2. Hizmete Eşit Erişim: Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durum gözetmeksizin hizmet alma hakkı.
 3. Bilgilendirme Hakkı: Mevcut tüm hizmet ve olanaklar hakkında bilgilendirilme hakkı.
 4. Kuruluş Seçme ve Değiştirme Özgürlüğü: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme, seçilen sağlık kuruluşundaki hizmetlerden faydalanma hakkı.
 5. Personel Tanıma ve Seçme: Sağlık hizmeti veren ya da verecek olan doktorların ve diğer personelin kimlik, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme hakkı.
 6. Bilgi Talep Etme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak talep etme hakkı.
 7. Mahremiyet: Gizliliğe saygılı bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkı.
 8. Rıza ve İzin: Tıbbi müdahalelerde bilgilendirilmiş rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma hakkı.
 9. Tedaviyi Reddetme ve Durdurma: Tedaviyi reddetme veya durdurulmasını talep etme hakkı.
 10. Güvenlik: Güvenli bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkı.
 11. Dini Vecibeleri Yerine Getirme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve yönetimsel tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirme hakkı.
 12. Saygınlık Görme: Saygı, özen ve şefkatle, güler yüzlü, nazik ve şefkatli bir yaklaşımla sağlık hizmeti alma hakkı.
 13. Rahatlık: Hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici etkenlerden arındırılmış bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkı.
 14. Ziyaret Hakkı: Kurum ve kuruluşların belirlediği usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme hakkı.
 15. Refakatçi Bulundurma: Mevzuata, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanlarına ve doktorun uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurma hakkı.
 16. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Hak ihlali durumunda, mevzuat çerçevesinde müracaat, şikayet ve dava hakkı.
 17. Sürekli Hizmet: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı.
 18. Düşünce Belirtme: Verilen hizmetler hakkında düşüncelerini ifade etme hakkı.
WhatsApp
Bize WhatsApp ile ulaşabilirsiniz
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?