Tip 1 Diabetes Mellitus ve İnsülin Direnci

Tip 1 Diabetes Mellitus ve İnsülin Direnci

İnsülin direnci bozulmuş glukoz toleransı ve diyabetin gelişmesinde majör rol oynar. Obez bireylerde insülin direnci sık görülmektedir. Tip 1 Diabetes mellitus (DM) esas olarak ?-hücre harabiyeti ve insülin eksikliği ile karakterize bir hastalıktır….

Read more