Eğri Boyun Hastalığı (Torticollis)

Eğri Boyun Hastalığı (Torticollis)

Baş ve boynun yana doğru eğikliği ve rotasyonel çarpıklığı ile karakterize bir hastalıktır. En sık görülen nedeni sternokleidomastoideus kasının tek taraflı olarak kısalığına bağlı müsküler tortikollistir. Bunun dışında konjenital, nörojenik,…

Read more