Radyoloji ile Hangi Hastalıklara Çare Bulunur?

Radyoloji X ışınları ve diğer görüntüleme yöntemleriyle hastalıklarının teşhis edilmesi ve organların anatomisi hakkında bilgi edinilmesi uygulamasıdır. Bu uygulama hastanın ameliyat olmadan, herhangi bir yerinin kesilmesine gerek kalmadan iç organlarının incelenmesini amaçlar. Hastalıkların teşhis edilmesi için ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, mamografi, floroskopi gibi yöntemler radyolojinin alanına girer. Radyoloji bölümünün uyguladığı yöntemler, hem herhangi bir hastalığın tespit edilmesi hem de cerrahi işlemlerin hastaya zarar vermeden uygulanması için kullanılır. Yani hem teşhis hem de tedavi için uygulanır.

Hangi Hastalıklar Radyoloji Yöntemiyle Teşhis Edilebilir?

Radyoloji yöntemleri, işlevsel bozukluklarla ilgili hastalıkların tespit edilmesinde kullanılmaz. Organların az ya da çok çalışmasıyla ilgili sorunları tespit etmez. Bağırsakların neden az ya da çok çalıştığı, ya Radyoloji ile hangi hastalıklara çare bulunur da baş ağrısına neden olan işlevsel bir bozukluğu tespit edemez. Ama organlarda yer alan anatomik ya da yapısal bir bozukluğu teşhis edebilir. Radyoloji ile hangi hastalıklara çare bulunur Herhangi bir organda oluşan tümörleri radyoloji yöntemleri tespit edebilir. Temel olarak organdaki herhangi bir anormalliği radyoloji uzmanı tespit edebilir. Organdaki yapısal bir tahrip, bozulma ya da anatomik bir bozukluk radyoloji yöntemleriyle anlaşılır.

Herhangi bir organla ilgili herhangi bir hastalık radyoloji uygulamaları ile tespit edilebilir. Ancak eğer hastalık yapısal ve vücuttaki anatomik bir bozukluktan kaynaklanıyorsa anlaşılabilir. Radyoloji organlarda bir anormallik varsa onu belirleyebilir. Mesela tümörü tespit edebilir ama iyi huylu mu kötü huylu mu, hastanın kanser olup olmadığı gibi sorular Radyoloji ile hangi hastalıklara çare bulunur radyolojinin soruları değildir. Bunlar için organdan alınan bir parçaya biyopsi yapılması gereklidir.

Tıp birçok uzmanlık bölümünün birlikte çalıştığı bir alandır. Hastanın radyoloji bölümünün tetkikleri için gönderilmesi gerektiği herhangi bir uzman tarafından istenebilir. Nöroloji, üroloji ya da kardiyoloji gibi herhangi bir bölüm hastanı radyoloji bölümüne gitmesi gerektiği kararını verebilir. Diğer alanlardaki uzmanlar herhangi bir hastalığın teşhis edilmesi Radyoloji ile hangi hastalıklara çare bulunur gerektiği konusunda işlevsel bir bozukluk tespit etmediyse ve anatomik bir bozukluktan, bir tümörden şüpheleniyorsa hastayı radyoloji bölümüne sevk edebilir. Radyoloji bölümü diğer uzmanlarla ortak çalışma sonucunda herhangi bir hastalığı tespit edebilir. Genel olarak tek başına bir hastalık teşhisi yapmaz. Yapısal bozukluğu tespit eder, ama sebebinin bulunması ve hastalığın tam olarak teşhis edilmesi için diğer alanlardaki yöntemler ve incelemeler de gereklidir.