Hastanemizde tüm akciğer hastalıkları tanı ve takibine yönelik poliklinik hizmetleri verilmektedir. Bu hastalıkların tanısı için tüm hastanelerimizde bulunan ileri radyolojik görüntüleme tekniklerinin yanı sıra, akciğerden kaynaklanan nefes darlıklarının tanı ve değerlendirilmesi için solunum fonksiyon testleri uygulanmaktadır.

Göğüs hastalıkları, özellikle akciğerlerin pnömoni, plörezi, tüberküloz, bronşektazi, akciğer kanserleri, plevra hastalıkları, mediasten hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH), astım gibi solunum sisteminin alt bölümlerinin hastalıkları ile ilgilenen bir daldır. Dahili tıp bilimlerine bağlı bir anabilim dalıdır. Amfizem, ampiyem gibi hastalıklar da bu gruptadır.

Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün teşhis ve tedavi alanına giren hastalıkların bazıları şunlardır:

 • Astım ve Alerjik Bronşit
 • KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve Amfizem
 • Akut ve Kronik Bronşit, Bronşektazi
 • Horlama ve Uykuda Solunum Durması(uyku apne sendromu)
 • Akciğer Kanseri ve İyi Huylu Akciğer Tümörleri
 • Akciğer Zarı (Plevra) Hastalıkları
 • Zatürre ve Akciğer İltihabı Hastalıkları
 • Mesleki Akciğer Hastalıkları
 • Sarkoidoz
 • Pulmoner Emboli
 • Sigara Bağımlılığı
 • Polikliniğimizde uyku apne sendromu

Erken Tanı

Hastalığın ilerlemiş olduğu olgularda uzun süren öksürük, balgam ve özellikle yürüyüş ve yokuş tırmanmakla oluşan nefes darlığı en sık görünen yakınmalardır. Hastalık sinsi seyirli olduğundan bazen ileri evrelere ulaşıncaya kadar hasta tarafından hissedilmeyebilir. Öte yandan erken evrelerde hiçbir yakınma gelişmeyebilir. Bu nedenle 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan veya meslek icabı sosyal ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarında en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları uzmanına görünüp solunum fonksiyon testini yaptırması gerekmektedir.